วันที่ : 30 พ.ย. 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการวันที่ : 22 พ.ย. 2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะวันที่ : 18 พ.ย. 2565 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันที่ : 16 พ.ย. 2565 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะวันที่ : 04 ก.ย. 2565 ประกาศ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2/2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566)วันที่ : 28 ต.ค. 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปวันที่ : 20 ต.ค. 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงวันที่ : 05 ก.ย. 2565 ประกาศ ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ : 05 .ย. 2565 ประกาศ ผลการจัดสรรงบประมาณแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ : 01 เม.ย. 2565 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ : 26 ม.ค. 2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
>>อ่านเพิ่มเติม<<