ข้อมูลงบประมาณ

เอกสารงบประมาณ


งบประมาณ 2565

รายงานประจำเดือเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2565 วันที่ : 01 ก.. 2565

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 01 ก.. 2565

รายงานประจำเดือมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 21 .. 2565

รายงานประจำเดือธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 11 .ค. 2565

รายงานประจำเดือพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 20 .ค. 2564

รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 18 .. 2564

รายงานประจำเดือกันยายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 18 .. 2564


งบประมาณ 2564

รายงานประจำเดือสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 16 .. 2564

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 16 .ค. 2564

รายงานประจำเดือพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2564 วันที่ : 14 มิ.ย. 2564

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 09 เม.ย. 2564

รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 15 ก.พ. 2564

รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 12 ม.ค. 2564

รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 05 พ.ย. 2563


งบประมาณ 2563

รายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 14 ต.ค. 2563

รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 11 ก.ย. 2563

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 07 .ค. 2563

รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 09 ก.ค. 2563

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2563 วันที่ : 12 มิ.ย. 2563

รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2562 วันที่ : 20 พ.ค. 2563

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2562 วันที่ : 14 เม.ย. 2563

รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2562 วันที่ : 13 ก.พ. 2563

รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา: 2562 วันที่ : 17 ม.ค. 2563

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีการศึกษา: 2562 วันที่ : 14 พ.ค. 2562

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำปีการศึกษา: 2561 วันที่ : 31 ส.ค. 2561

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา: 2560 วันที่ : 13 มิ.ย. 2560

รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา: 2560 วันที่ : 13 มิ.ย. 2560

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา: 2560 วันที่ : 13 มิ.ย. 2560

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำปีการศึกษา: 2559 วันที่ : 23 พ.ย. 2559

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา: 2559 วันที่ : 04 มิ.ย. 2559