ข้อมูลการรายงานการใช้งบประมาณ

เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ


งบประมาณ 25667

รายงานประจำเดือพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567    ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  12 มิ.. 2567

รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567     ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  16 พ.ค. 2567

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567     ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  17 เม.ย. 2567

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567     ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  19 มี.ค. 2567

รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567         ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  13 ก.พ. 2567

รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567         ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  12 ม.ค. 2567

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567     ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  20 ธ.ค. 2566

รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2567     ประจำปีการศึกษา:  2566     วันที่ :  10 ต.ค. 2566


งบประมาณ 2566

รายงานประจำเดือกันยายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2566 วันที่ :  19 .. 2566

รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2566 วันที่ :  13 ก.ย. 2566

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2566 วันที่ :  18 ส.ค. 2566

รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2566 วันที่ :  13 ก.ค. 2566

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2566 วันที่ :  07 มิ.ย. 2566

รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2566 วันที่ :  15 พ.ค. 2566

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  11 เม.ษ. 2566

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  15 มี.ค. 2566

รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  15 ก.พ. 2566

รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  13 ม.ค. 2566

รายงานประจำเดือตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  28 ธ.ค. 2565


งบประมาณ 2565

รายงานประจำเดือกันยายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  30 .ย. 2565

รายงานประจำเดือสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  30 .ย. 2565

รายงานประจำเดือกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  30 .ย. 2565

รายงานประจำเดือมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  30 .ย. 2565

รายงานประจำเดือพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  05 มิ.. 2565

รายงานประจำเดือเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2565 วันที่ :  01 ก.. 2565

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  01 ก.. 2565

รายงานประจำเดือมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  21 .. 2565

รายงานประจำเดือธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  11 .ค. 2565

รายงานประจำเดือพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  20 .ค. 2564

รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  18 .. 2564

รายงานประจำเดือกันยายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  18 .. 2564


งบประมาณ 2564

รายงานประจำเดือสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  16 .. 2564

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  16 .ค. 2564

รายงานประจำเดือมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  16 .. 2564

รายงานประจำเดือพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2564 วันที่ :  14 มิ.ย. 2564

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  09 เม.ย. 2564 

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  10 มี.ค. 2564 

รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  15 ก.พ. 2564

รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  12 ม.ค. 2564

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  07 ธ.ค. 2563

รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  05 พ.ย. 2563


งบประมาณ 2563

รายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  14 ต.ค. 2563

รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  11 ก.ย. 2563

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  07 .ค. 2563  

รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  09 ก.ค. 2563  

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563  ประจำปีการศึกษา:  2563 วันที่ :  12 มิ.ย. 2563 

รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  20 พ.ค. 2563 

รายงานประจำเดือนมีนาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563  ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  14 เม.ย. 2563  

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563   ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  18 มี.ค. 2563   

รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563  ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  13 ก.พ. 2563   

รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563   ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  17 ม.ค. 2563    

รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  13 ธ.ค. 2562     

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีการศึกษา:  2562 วันที่ :  14 พ.ค. 2562

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำปีการศึกษา:  2561 วันที่ :  31 ส.ค. 2561

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา:  2560 วันที่ :  13 มิ.ย. 2560

รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา:  2560 วันที่ :  13 มิ.ย. 2560

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา:  2560 วันที่ :  13 มิ.ย. 2560

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำปีการศึกษา:  2559 วันที่ :  23 พ.ย. 2559

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา:  2559 วันที่ :  04 มิ.ย. 2559