1. ตารางเรียน / ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2565

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ตารางสอนครู

ตารางห้องเรียน

ตารางสอนครู.pdf
ตารางห้องเรียน.pdf

ตารางเรียน ระดับ ปวช. 1

ตารางเรียน ระดับ ปวส. 1

ช1 (1).pdf
ส1 (1).pdf

ตารางเรียน ระดับ ปวช. 2

ตารางเรียน ระดับ ปว. 2

ช2 (1).pdf
ส2 (1).pdf

ตารางเรียน ระดับ ป.ตรี 1

ต1 (1).pdf