ตารางเรียน / ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ตารางเรียน ระดับ ปวช. 1

ตารางเรียน ระดับ ปวส. 1

ช.1-1-67.pdf
ส.1-1-67.pdf

ตารางเรียน ระดับ ปวช. 2

ตารางเรียน ระดับ ปว. 2

ช.2-1-67.pdf
ส.2-1-67.pdf