วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565