วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564