ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม มือถือ 097 – 0918897 (ติดต่อในเวลาราชการ)ครูน้ำค้าง 089 – 7056496 , พี่นา 081 - 0467975 , พี่ตาล 083 - 9613104ติดต่อสอบถามโดยตรง ตึก 2 ชั้น 1 ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก