ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม มือถือ 097 – 0918897 (ติดต่อในเวลาราชการ)ครูจินตนา 080 - 5041539  , พี่นา 081 - 0467975 , พี่ตาล 083 - 9613104ติดต่อสอบถามโดยตรง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก