Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วันที่ : 26 ม.ค. 2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร โดยวิธีคัดเลือกวันที่ : 17 ม.ค. 2565 ประกาศ รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ : 04 .ค. 2565 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างดดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตรวันที่ : 30 .ค. 2564 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตรวันที่ : 08 .ค. 2564 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>>อ่านเพิ่มเติม<<