ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ครูปนัดดา มากเมือง 093 - 132 - 2648 , พี่จี 089 - 635 - 0200ติดต่อสอบถามโดยตรง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก