แผนการปฏิบัติราชการ 

เผยแพร่เอกสารแผนการปฏิบัติราชการ


วันที่อัพโหลด : [ 20.. 2566 ]   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่อัพโหลด : [ 21 .. 2565 ]   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่อัพโหลด : [ 16 .. 2564 ]   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่อัพโหลด : [ 15 ม.. 2564 ]   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่อัพโหลด : [ 10 ม.ค. 2562 ]   แผนปฏบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่อัพโหลด : [ 27 ธ.ค. 2560 ]   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 

วันที่อัพโหลด : [ 23 พ.ย. 2559 ]   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560